Chấm công ERPa

Hoàn thành công việc nhanh như bạn nghĩ.

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Hỗ trợ luồng công việc.

Hoàn thành mọi thứ. Timer. Chấm công hàng tuần.

Hoàn thành mọi thứ

Dành cho những người chuyên nghiệp thích hoạch định hoạt động của họ bắt đầu mỗi ngày - Sử dụng hệ thống hoạch định và cấp phát thời gian cho mỗi hoạt động bạn sẽ làm việc theo ngày.

Tính từng phút

Dành cho những người chuyên nghiệp tạo hóa đơn khách hàng dựa vào thời gian tiêu tốn - Chạy timer chỉ một cú nhấp chuột mà không chuyển màn hình với mở rộng trình duyệt Chrome mới. Chỉ cần chọn tác vụ và bật nó.

Thực hiện sau

Dành cho những người chuyên nghiệp tạo hóa đơn cho hoạt động theo giờ hoặc theo ngày và không cần đăng ký mỗi tác vụ. Chỉ tập trung vào công việc của bạn và ghi lại hoạt động cuối ngày.

Sử dụng chấm công mọi nơi.
Ngay cả ngoại tuyến.

Ứng dụng di động thích hợp cho công việc của bạn

Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ, tự do hay quản lý nhân sự chuyên nghiệp từ nhiều nơi, bạn cần ứng dụng di động.

Đăng nhập và theo dõi thời gian thông qua bất kỳ thiết bị nào.

Nhanh.

Khi bạn cần ghi lại hàng ta hoạt động hàng ngày. Chấm công ERPa nhanh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ cần đăng nhập một lần và ứng dụng sẽ lưu cấu hình mãi.

Làm việc ngoại tuyến.

ERPa Timesheet nội trú và chạy mãi ngay cả không có mạng internet. Chỉ cần chạy timesheet và dữ liệu sẽ đồng bộ với máy chủ ERPa ngay khi có lại internet.

Bảo mật.

Mọi thời gian nhập vào được ghi lại theo thời gian thực và trực tiếp lưu trong bộ nhớ trình duyệt. Theo dõi thời gian ngoại tuyến và được đồng bộ vào tài khoản một khi bạn đăng nhập trực tuyến trở lại. Nó rất đơn giản.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.