Bán hàng nhanh & Hiệu quả hơn

Tạo báo giá đẹp, hỗ trợ chữ ký điện tử, thanh toán trực tuyến.

Call 0902361139 Dùng thử

MIỄN PHÍ • Không điều kiện • Nhanh chóng

Báo giá trực tuyến từ đề nghị tới chữ ký điện tử

Thiết kế, chia sẻ và đẩy mạnh bán hàng.

Thiết kế báo giá chỉ vài phút

Tạo báo giá chỉ vài cú nhấp chuột hoặc mẫu báo giá có thể sử dụng lại chỉ vài cú nhấp chuột.

Tối đa hóa lợi nhuận bằng thúc đẩy bán hàng

Bán nhiều hơn: đề xuất tùy chọn bổ sung, áp dụng khuyến khích mua, giảm giá và nhiều hơn nữa.

Truyền thông nhanh chóng và hiệu quả

Nhận được thông báo tùy chỉnh cho các hoạt động có liên quan, và sử dụng email để tự động đính kèm thông tin liên lạc để báo giá. Giao tiếp dễ dàng bằng cách thiết kế các mẫu email.

Bán nhanh hơn bằng chữ ký điện tử

Sử dụng chữ ký ERPa & cho phép khách đánh giá và ký báo giá trực tuyến. Chi tiết

Thông tin liên lạc được sắp xếp hợp lý, dễ dàng

Thông tin liên lạc nhanh hơn, thúc đẩy doanh số bán hàng

Sử dụng các mẫu để tạo ra báo giá đẹp, chuyên nghiệp trong vài phút.

Gửi báo giá bằng emmail và cho phép khách hàng ký trực tuyến. Gửi đề nghị với giá cả rõ ràng tới khách hàng và cho phép nhận, từ chối nó hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Giao tiếp khách hàng trực tiếp thông qua phần mềm nhắn tin và thấy toàn bộ lịch sử đàm thoại trong báo giá./p>

truyền thông không tốn nhiều thời gian,
không fax hay quét trong email.

Giá tốt cho doanh thu tuyệt vời

Thiết kế, triển khai và điều chỉnh chiến lược giá cả để tối đa hóa lợi nhuận

Use price list rules to compute the right price based on customers conditions.

Thuyết phục khách hàng bằng cách giảm giá và phiếu giảm giá.

Hơp đồng và đơn hàng được sắp xếp gọn

Tự động hóa các hoạt động và tập trung vào các mối quan hệ và các khoản thu

Từ báo giá đến đặt hàng

Chuyển báo giá thành đơn hàng chỉ trong một cú nhấp chuột hoặc cho phép khách hàng thực hiện dặt hàng bằng chữ ký điện tử.

Quản lý hợp đồng

Tạo hóa đơn khách hàng dựa trên thời gian và tài liệu, dễ dàng ghi lại hợp đồng và theo dõi các giai đoạn lập hóa đơn, đổi mới và tăng cường bán hàng và quản lý thuê bao bằng hợp đồng theo định kỳ ERPa.

Hãy để khách hàng của bạn giúp đỡ mình

Cổng thông tin khách hàng cung cấp cho khách hàng của bạn truy cập vào báo giá, đơn đặt hàng và lệnh giao hàng. Tiết kiệm thời gian và sử dụng ký tên ERPa để dễ dàng có được chữ ký trên NDAs, hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu PDF.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.