Qui trình tuyển dụng dễ dàng

Từ nguồn cung ứng đến hợp đồng,
xử lý quá trình tuyển dụng của bạn dễ dàng.

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Quản lý quá trình tuyển dụng

Tổ chức tuyển dụng các vị trí khuyết

Thiết lập bảng công việc của bạn, thúc đẩy danh sách công việc và dễ dàng theo dõi các đơn xin việc đã gửi. Thực hiện theo mỗi ứng viên và xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ năng và hồ sơ với các tài liệu được lập chỉ mục. Không cần phải thuê ngoài tuyển dụng của bạn - xử lý mọi thứ trong nội bộ theo một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Theo dõi công việc trực tiếp từ ứng dụng

Xem kênh nhận được nhiều hồ sơ nhất và tập hợp chúng trong ERPa.

Một thư điện tử mới tự động gán vào mỗi công việc để định hướng hồ sư ứng tuyển trực tiếp vào đúng nơi.

Cho dù ứng viên liên hệ với bạn qua email hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến, nhận tất cả các dữ liệu tự động lập chỉ mục (sơ yếu lý lịch, thư, vv) và trả lời trong một cú nhấp chuột, sử dụng các mẫu hoặc email được cá nhân hóa.

Tùy biến quá trình tuyển dụng

Định nghĩa giai đoạn và người phỏng vấn

Tạo các chiến lược tuyển dụng.

Sử dụng giao diện kanban (Giao diện sắp xếp hiệu quả, hiện đại) và tùy biến các bước quá trình tuyển dụng: sơ tuyển, phỏng vấn vòng 1, phỏng vấn vòng 2, đàm phán, vv... Nhận thống kê chính xác về quá trình tuyển dụng.

Sử dụng báo cáo để so sánh hiệu quả của việc đăng tin bạn thực hiện trên các trang tuyển dụng bên ngoài và dễ dàng thây đổi kế hoạch tuyển dụng và chiến lược dựa vào kết quả.

Đơn giản hóa việc quản lý hồ sơ ứng tuyển

Đánh chỉ số sơ yếu lý lịch, theo dõi ứng viên, tìm kiếm hồ sơ

Theo dõi ứng viên trong quá trình tuyển dụng với bằng giao diện kanba thông minh. Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng mẫu có sẵn để tự động hóa vài dạng liên lạc nào đó. Các tài liệu như CVs và thư giới thiệu được lập chỉ mục tự động, cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm kỹ năng nào đó và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ.

Tích hợp thăm dò

Định nghĩa thằm dò trực tuyến/ngoại tuyến

Tự tạo canvas phỏng vấn
dựa vào trãi nghiệm thực tế tốt nhất.

Sử dụng trình thiết kế thăm dò thích hợp cho mỗi câu hỏi
đối với quá trình tuyển dụng của bạn.

Đề nghị các ứng viên trả lời thăm dò trực tuyến
hoặc đề nghị người phỏng vấn sử dụng nó trong suốt quá trình phỏng vấn thực tế.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.