Quản lý dự án tốt hơn

Phần mềm quản lý dự án số 1 thế giới.

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Giao diện hiện đại

Đáp ứng nhu cầu của bạn, theo cách bạn muốn

Được tổ chức bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu. Dự án ERPa không tốn thời gian để học và mỗi hành động bạn thực hiện là tức thời. Không có gì ngăn cản giữa bạn và hoạt động khác.

Dự đoán nhu cầu và tài nguyên

Quản lý thực hiện dự án tốt hơn
và mức độ sẵn sàng nhân sự  

Lập lịch các đội qua các dự án có nhân sự nghỉ lễ vào kế toán. Kế hoạch trước cho các dự án sắp tới với dự báo dựa trên dự án so sánh, và thời hạn ước tính chính xác hơn. & nbsp; so sánh dự báo với chấm công thực cho lợi nhuận tốt hơn.

Đơn giản hóa tiến trình và tăng cường cộng tác

Quản lý dự án linh hoạt một cách dễ dàng

Khai thác sức mạnh của thông tin trực quan và quản lý tốt hơn quá trình phức tạp nhờ vào giao diện kiểu Kanban. Phân chia dự án của bạn thành nhiệm vụ nhỏ và giao chúng cho nhóm của bạn để hợp tác tốt hơn. Tạo giai đoạn tùy biến cho từng dự án để trả lời tốt hơn nhu cầu của bạn.

 

Thảo luận dựa trên nhiệm vụ
và chia sẻ tài liệu 

Thêm ghi chú nhanh hoặc đính kèm tập tin vào bất cứ nhiệm vụ và giữ liên lạc với nhóm của bạn. Hãy quên đi việc theo các cuộc họp để theo dõi các dự án. Giao tiếp thông qua các cuộc trò chuyện, viết trong phần ghi nhớ thời gian thực, chia sẻ hoặc sử dụng chat trực tiếp - tất cả trong một giao diện duy nhất!

Quầy trợ giúp tích hợp

Cho dịch vụ khách hàng tốt hơn

Theo dõi và giải quyết các vấn đề hoặc báo cáo lỗi một cách nhanh chóng để đảm bảo sự thành công của dự án và sự hài lòng của khách hàng tích cực. Đảm bảo khách hàng và nhân viên được thông báo với hành động tự động cập nhật trạng thái, và tự động tạo ra một vấn đề mới từ email đến.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.