Quản lý phương tiện ERPa

Quản lý xe, hợp đồng, chi phí, bảo hiểm và những việc đột xuất .

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Quản lý phương tiện dễ dàng

Bạn sẽ không cần bất kỳ hệ thống theo dõi chuyên dùng cho xe công ty - với ứng dụng thông minh ERPa, có thể theo dõi phương tiện của bạn chỉ trong một vài cú nhấp chuột đơn giản. Quản lý tất cả mọi thứ thông qua hệ thống hành chính thân thiện của chúng tôi - các mục bản ghi nhiên liệu, chi phí và nhiều tính năng khác cần thiết cho việc quản lý phương tiện của công ty bạn.

Quản lý cho thuê và các hợp đồng khác

Giám sát tất cả các hợp đồng xe của bạn và nhận được một email cảnh báo khi hợp đồng đạt hết hạn. Một vài công cụ trực quan được đưa ra để đảm bảo rằng bạn sẽ nhớ để làm mới (hoặc kết thúc) hợp đồng của bạn. Tổ chức các dịch vụ phụ trợ cho xe và giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng; quản lý các hoá đơn và ghi chú. Thiết lập một chính sách xe trong công ty của bạn, cũng như một chính sách bảo hiểm để quản lý phương tiện của bạn một cách hiệu quả nhất.

Theo dõi tất cả chi phí cùng lúc

Xác định và theo dõi các chi tiêu của công ty bạn cho mỗi phương tiện xe. Chi phí định kỳ của các hợp đồng của bạn như hợp đồng cho thuê, dịch vụ được tự động thêm vào kế toán của bạn vào đầu mỗi kỳ của tần số quy định trong hợp đồng, trong khi tất cả các chi phí khác như nhiên liệu và sửa chữa sẽ được tự động thêm vào báo cáo của bạn.

Phân tích và báo cáo

Hiển thị tất cả các chi phí liên quan với một chiếc xe được đưa ra hoặc với một loại hình dịch vụ. So sánh các loại khác nhau của chi phí (xe nhiều chi phí nhất; dịch vụ đã được thực hiện trên xe đó; vv) bằng cách sử dụng các công cụ báo cáo. Nhận biết sâu sắc thực sự hữu ích về hiệu quả của từng xe để cải thiện đầu tư phương tiện của bạn.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.