Nhân Viên ERPa

Quản lý tài sản quan trọng nhất
công ty: Con người .

Call 0902361139 Dùng thử

MIỄN PHÍ • Không điều kiện • Nhanh chóng

Quản lý nhân viên thành công

Truy cập tất cả nhân viên cùng lúc

Giám sát tất cả các thông tin quan trọng trong sổ địa chỉ của công ty. Hạn chế một số thông tin đối với quản lý nhân sự, và cho công khai một số thông tin khác cho tất cả nhân viên để dễ dàng tìm ra bởi đồng nghiệp. Lưu lại hợp đồng nhân viên và cảnh báo khi cần gia hạn hợp đồng.

Theo dõi thời gian và điểm danh

Tùy chọn việc theo dõi thời gian làm việc bằng các bảng chấm công theo tuần hoặc theo tháng

Theo dõi thời gian dành cho dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ. Dễ dàng truy cập số liệu thống kê để ghi lại chấm công và kiểm tra sự có mặt của mỗi nhân viên. Nhận kế toán phân tích của bạn được đăng tự động dựa trên thời gian dành cho các dự án của bạn.

Quản lý ngày nghỉ

Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và nghỉ ốm

Theo dõi các ngày nghỉ tích lũy của từng người. Nhân viên nhập yêu cầu của họ (nghỉ có hưởng lương, nghỉ ốm, vv), các nhà quản lý phê duyệt và xác nhận. Tất cả được thực hiện chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Thông tin ngày nghỉ của mỗi nhân viên được cập nhật cho phù hợp.

Nghĩ phép

Quản lý chi phí được sắp xếp hợp lý

Lấy chi phí vào và duyệt ngay

Cho nhân viên dễ dàng gửi và chứng minh chi phí. Cho phép quảng lý duyệt hoặc từ chối từng chi phí. Cho phép chi phí được duyệt vào kế toán ERPa ngay.

Chi phí

Tuyển dụng tài năng hàng đầu

Quản lý qui trình tuyển dụng. Tới bước cuối cùng.

Thiết lập bảng công việc chỉ vài cú nhấp chuột và theo dõi hồ sơ xin việc được gửi đến. Dễ dàng giám sát và quản lý ứng viên. Tích hợp với khảo sát ERPa để tạo câu hỏi.

Tuyển dụng
hr_05.gif

Đánh giá nhân viên dễ dàng

Thực hiện đánh giá hoàn thành ngay.

Dễ dàng thiết lập và lên lịch tiến trình đánh giá. Dễ dàng thiết kế biểu mẫu câu hỏi để thu thập phản hồi từ đồng nghiệp, cấp dưới hoặc người quản lý, và tự đánh giá. Tự động toàn bộ quá trình vì thế bạn có thể tập trung vào nhân viên.

Đánh giá nhân viên

Nâng cao tính năng động bằng công cụ xã hội

Cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên và tạo động lực bằng các giải thưởng

Mạng Xã Hội Doanh Nghiệp

Hãy khuyến khích nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, địa điểm và các phân hệ bằng cách tương tác trong thời gian thực với live chat, chia sẻ kiến thức và thực hành tốt nhất, theo dõi người hoặc các tài liệu cụ thể và tham gia các nhóm lợi ích để chia sẻ chuyên môn và các tập tin.

Lý thuyết Gamification

Truyền cảm hứng cho thành tích bằng những thách thức, mục tiêu và phần thưởng. Thiết kế các mục tiêu của bạn, xác định mục tiêu rõ ràng và cung cấp thông tin phản hồi thời gian thực và kết quả hữu hình. Giới thiệu các điển hình cá nhân xuất sắc hàng đầu cho toàn đội và công khai công nhìn nhận công việc tốt..

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.