Một CRM mà mọi người muốn có

Theo dõi đầu mối, cơ hội and dự báo chính xác.

Call 0902361139

MIỄN PHÍ • Không điều kiện • Nhanh chóng

Kênh bán hàng theo cách bạn muốn!

Bạn toàn quyền kiểm soát kênh bán hàng của bạn

Tổ chức các cơ hội và tiếp tục tập trung vào xử lý các hợp đồng tốt nhất của bạn. Tùy chỉnh đường ống của bạn theo nhu cầu và kéo & amp; thả cơ hội của bạn từ một trong những giai đoạn khác. & nbsp; Nhận thông tin thị giác tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội đầu và doanh thu dự kiến. Tùy biến luồng công việc dựa vào nhu cầu của bạn, kéo & thả cơ hội từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Nhận thông tin trực quan ngay tức thì về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội hàng đầu và doanh thu mong đợi.

Thu thập thông tin chuyên sâu

Dễ dàng truy cập vào tất cả các thông tin cần thiết về mỗi liên hệ. Ước lượng ứng doanh thu ước tính và tỷ lệ thành công. Tổ chức các hoạt động tiếp theo và lên lịch gặp gỡ trực tiếp từ các biểu mẫu đầu mối.

Tổng quan về hiệu suất & các hoạt động kế tiếp.

Biết chính xác làm thế nào bạn đạt được so với mục tiêu hàng tháng của bạn. Tổ chức công việc dựa trên các hành động dự kiến tiếp theo của bạn.
 

Báo cáo phân tích chi tiết

Sử dụng dữ liệu hành động để thực hiện quyết định tốt hơn

Nhận thông tin chuyên sâu để bạn ra quyết định thông minh hơn.

Thiết kế bản điều khiển để có được tổng quát về doanh nghiệp bạn trong nháy mắt.

Đào sâu hơn với các báo cáo thời gian thực và biểu đồ mà ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.