Quản lý dự án tốt hơn

Quản lý hợp đồng, tạo hoá đơn định kỳ, tạo hóa đơn chấm công, thanh toán nhanh hơn.

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Chuyển báo giá thành hóa đơn dễ dàng

In bản sao ra giấy hoặc gửi trực tiếp bằng thư điện tử

Tạo hóa đơn dựa vào báo giá đã gửi cho khách hàng.

Gửi hóa đơn chuyên nghiệp trực tiếp cho khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tự động gửi bằng thư điện tử cũng như đính kèm một tập tin hoặc in và gửi bằng bưu điện.

Bán hàng nhanh hơn với chữ ký điện tử

Với chữ ký ERPa, cho phép khách hàng xem xét lại và ký báo giá trực tuyến.

Chi tiết

Thanh toán nhanh hơn

Theo dõi tự động và thanh toán trực tuyến

Chấp nhận thanh toán trực tuyến thông qua Paypal, Ogone, Buckaroo hay Adyen. Loại bỏ sự căng thẳng của việc gửi nhắc nhở cho các khoản thanh toán trễ hoặc phát sinh. Đơn giản chỉ cần cài đặt và tự động hóa theo để được trả tiền một cách nhanh chóng.

Đơn giản hóa kế toán

Theo dõi dòng tiền ngân hàng và trạng thái hóa đơn

Sử dụng tổng quát về trạng thái để giúp theo dõi hóa đơn phát thảo, thanh toán và chưa.
Tự động ghi lại tất cả giao dịch từ tài khoản ngân hàng bằng cách nhập và sắp xếp thông báo từ ngân hàng.

account_voucher_04.gif

Phân tích bán hàng

Truy cập dữ liệu có chiều sâu để có cái nhìn rộng hơn

Truy cập trực tiếp vào thông tin chính với bảng điều khiển tùy biến và linh động. Tự định nghĩa và phân tích hóa đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng vv...

account_voucher_05.png

Tích hợp với các ứng dụng khác

Hóa đơn ERPa liên kết với bán hàng, kế toán và mua hàng

Tạo hóa đơn tự động dựa vào đơn bán hàng, đơn giao hàng, hợp đồng hoặc công và nguyên liệu.
Định nghĩa đặt hàng định kỳ để sản xuất hóa đơn định kỳ tự động.

account_voucher_06.gif

Tạo hóa đơn theo thời gian
và nguyên liệu cho dự án

account_voucher_07.gif

Ghi lại tất cả hóa đơn trong cuốn sổ
và theo dõi thanh toán

account_voucher_08.gif

Theo dõi các khoản chi cho từng dự án
và cho nhu cầu riêng của công ty bạn

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.